Vieringen en de versoepelingen.

Beste mensen,

Zoals u bekend voert de overheid enkele versoepelingen door in de maatschappij. Als kerkenraad zijn wij in overleg geweest, wat dit voor ons betekend.

We willen beginnen met het aangeven dat de verantwoordelijkheid van kerkbezoek bij ons als gemeenteleden zelf ligt. We houden rekening met ons zelf en de mensen om ons heen. Dit houdt o.a. in dat als er klachten zijn u of jij de dienst een keer thuis online gaat bekijken.

Het volgende is besloten:

*De 1.5 meter wordt losgelaten, maar we respecteren de keuze van bezoekers die die afstand willen bewaren, daarom is het koor de plek waar we 1.5 meter handhaven, zij kunnen daar plaats nemen. Elders in de kerk houden we gepaste afstand tot elkaar. Dit kan inhouden een stoel vrijlaten tussen twee bubbels(huishoudens).

*Aanmelden voor de vieringen is per direct niet meer nodig.

*Omdat ventilatie op dit moment niet mogelijk is in de Andrieskerk, zullen de deuren voor en achter, vooraf en na afloop de vieringen een tijd open staan. Houdt u hier rekening mee als het kouder gaat worden. De ventilatie van de Andrieskerk heeft de aandacht van de kerkrentmeesters.

*Omdat de ventilatie niet aanwezig is in de Andrieskerk, zal de gemeentezang nog geen 100% zijn. Deze zal afgewisseld worden door een filmpje, voorzang of een instrumentaal intermezzo.

*Als u als bezoeker het prettiger vindt om een mondkapje te dragen. Doe dit gerust dit is en wordt alom gerespecteerd.

*Bij binnenkomst van de kerk blijven we de handen reinigen met desinfecterende handgel.

*De kerkenraad onderschrijft het gebruik van de coronacheck app niet. We zullen dit dan ook niet toepassen.

*Het koffiedrinken willen we vanaf de viering van 3 oktober weer op te starten. Dit zal op een zo hygi├źnische wijze gebeuren. De koffie staat voor u ingeschonken, u pakt het bekertje een staafje suiker en melkpoeder en loopt door.

Het is de bedoeling dat we ons dan verspreiden over de kerk en gepaste afstand houden tot elkaar, niet meer achter de preekstoel op een kluitje staan en ook met het halen van de koffie afstand houden tot de voorganger.

Hopelijk kunnen we zo met elkaar weer vieren, samenkomen en ontmoeten.

Tot nu toe heeft er gelukkig geen enkele besmetting plaats gevonden n.a.v. een viering in de Andrieskerk. We hopen dit met elkaar zo te kunnen houden.

Namens de kerkenraad, hartelijke groet.

Alice van Barneveld, Scriba

scriba@pwamerongen.nl 06-23319074