Nieuwe gesprekskring: “Leren van de Joods-Christelijke dialoog”

Dit seizoen start een nieuwe gesprekskring getiteld “Leren van de Joods-Christelijke dialoog”.

Aan de hand van door de PKN verzamelde informatie, waaronder video’s en interviews, worden stellingen met elkaar besproken die allemaal betrekking hebben op de Joodse oorsprong van ons geloof. Daarbij gaat het ook over wat dat betekent voor onze relatie met Joden die vandaag leven.

De ontmoetingen zullen bij gemeenteleden thuis zijn met een frequentie van ongeveer eens in de 2 weken te starten in september. De groep zal maximaal uit 10 personen bestaan. Voor informatie en opgave: Ron Pijl 0617479198 of via de gemeentewebsite.