Startzondag met thema ”van U is de toekomst”

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn er zo weer. Zondag 19 september

is het weer startzondag. Wil jij of wilt u meedenken en meedoen om deze viering samen met de onze predikant Bert de Ruiter in te vullen, geef je op!! Ook over de andere activiteiten voor of na de viering en verder deze zondag willen we graag met jou en u brainstormen. Heb je ideeën, geef je op en denk mee. Dit mag bij Alice van Barneveld, Alexandra Lourens of Bert de Ruiter. scriba@pwamerongen.nl 06-23319074