Liturgische Bloemschikking 1e zondag van de 40-dagentijd (21 feb)

We lezen over de verzoeking van Jezus in de woestijn

De lelie verbeelt de eenzame Jezus in de verlatenheid van de woestijn.

Hij leefde er te midden van de wilde dieren; de zwanenveren verbeelden de engelen: zij zorgden voor hem