Nieuwe ambstdragers gezocht

Aan het begin van 2020 zijn er een groot aantal ambtsdragers na veelal lange ambtsperiodes  aftredend.

OUDERLINGEN

  • 1.Jan vd Heiden – Ouderling TG pastoraat – Niet herkiesbaar
  • 2.Marianne Verburg – Ouderling TG pastoraat – Niet herkiesbaar
  • 3.Martin vd Kaaden – Ouderling TG pastoraat – Niet herkiesbaar
  • 4. Wija vd Kaaden – Ouderling TG pastoraat – Niet Herkiesbaar

OUDERLING KERKRENTMEESTER

1.Ron van Scherpenzeel – Ouderling Kerkrentm. – Niet herkiesbaar. Ivm verhuizing

DIAKENEN

  • 1.Janneke Verbaan – Diaken – zij is niet herkiesbaar
  • 2.Erik Visser – Diaken – hij is herkiesbaar voor 1 jaar.

Dit houd in dat we op zoek zijn naar .4 ouderlingen voor de taakgroep Pastoraat, 1 ouderling kerkrentmeesters en 2 diakenen.

Graag laten wij u als gemeente meedenken en mee praten. Acht u mensen geschikt voor een van boven genoemde functies, dient u deze namen binnen 14 dagen in bij de scriba.Vermeldt u daarbij wel de functie waarvoor u deze naam indient.

Uiteraard mag u ook zich zelf aanmelden bij de scriba.

scriba@pwamerongen.nl

Een aanbeveling is bindend voor de kerkenraad als de naam met tien of meer handtekeningen van stemgerechtigde leden wordt ingediend. Wij verzoeken u dit binnen 14 dagen bij de scriba in te dienen.

Daarnaast zijn er binnen de taakgroepen ook mensen nodig die zich hier willen inzetten, bv bezoekmedewerker,ster.

Dus als u zich geroepen voelt of denkt dat is echt iets voor…… geef het door.